ISO

Často sa stretávam a komunikujem, nielen s našimi stálymi zákazníkmi, ale s mnohými novými. Čo od tých nových najčastejšie počujem, je: „My už svojho dodávateľa máme“. Moja najčastejšia otázka je Vám to stačí? Čo urobíte v prípade, že Vám nezabezpečia materiál včas? Už sa Vám to niekedy v minulosti stalo?

Myslím si, že je dôležité raz za čas sa z toho zhonu na chvíľu zastaviť, obzrieť sa za seba a zhodnotiť.  Hodnotiť však samého seba nie je ani trochu objektívne a ani prospešné, navyše nerád to robím, stále si myslím, že hodnotiť by nás mali naši partneri.  Jedno takéto hodnotenie nájdete tu.

Máte zákazníkov, ktorý od  Vás vaše výrobky pravidle odoberajú, dokonca platia relatívne načas a odoberali by aj viac, navyše Vaše výrobné kapacity by to stačili vyrobiť , ale kde zobrať financie na vstupný materiál ? Ak stojíte pred takýmto problémom vedzte, že nie ste samy.  Vieme Vám pomôcť

Sme spoločnosť, ktorá pred výrobou so Siburu 15303-003, prešla celým spektrom materiálov a skúsili sme hádam všetky dostupné materiály rafinérii vyrábajúcich fóliové granuláty. Dokonca sme skúšali aj Kazaň a Tomsk. Preto môžeme zodpovedne prehlásiť, že konečne sme spokojní. Niežeby som chcel tvrdiť, že Sibur je lepší ako Lupolen alebo Borealis. Ale skúste si tieto obstarať za cenu Siburu.

Vážený obchodný partner.

Radi by sme Vás informovali, že odo dňa 25.2.2016 sme držiteľmi certifikátu ISO 9001:2008 a tým preukazujeme náš záväzok ku kvalite a spokojnosti zákazníka, ako aj neustále zlepšovanie nášho systému kvality a riadenia procesov.

Chceme Vás ubezpečiť, že naša spoločnosť bude neustále plniť požiadavky nie len teraz, ale aj v dlhodobom horizonte.

 

obsah prepojeneho modulu